EN CZ

ZOGA MULTIDIMENSIONAL MOVEMENT 

2. -4. 10. 2020 Prague

ZOGA: Zoga is a stretching and strengthening practice based on yoga asanas using Anatomy Trains Structural Integration principles. Zoga is specifically designed to increase the freedom of glide between myofascial layers of the body.

The human body is designed to move from our center of gravity into all available directions. Zoga includes all these possibilities in assessment and therapy.

Zoga practice allows you to:

  • Bodyread where lack of glide and ‘give’ are occurring in the body
  • Use movement and manual guidance to elicit efficient and balanced movement
  • Achieve a balanced and ‘minimum energy’ resting posture and more efficient in movement
  • Achieve more balance in movement and how forces are distributed along tensegrity system of the body

In this 3-day Zoga introductory workshop you will learn:

  • How myofascial layers move on each other in stretch
  • How Anatomy Trains Lines adapt to stretching
  • How specific positioning within asana creates fascial stretch and gliding challenges
  • Visual assessment of posture and movement that lead to new intervention strategies
  • How to help students / clients find stand open those obscure and stubborn ‘corners’ in the moving body
  • Training in manual interventions

Cost : 449 EURO 

Place

VIENNA HOUSE Hotel Diplomat,  roof loft

Evropská 370/15, Prague 

https://www.viennahouse.com/cz/diplomat-prague/hotel/vitejte.html


Lector:

Wojciech Cackowski

 

Fascinace pohybem provází Wojtka celý jeho život. Dosáhl vzdělání v oblast sportu, fyzioterapie a je certikovaným odborníkem strukturální integrace Anatomy Trains Structural Intergraton® (ATSI® dříve KMI®). V posledních deset letech praktkuje manuální a jógovou terapii společně s myofasciální terapií ve vodě. V osobním životě je šťastným otcem dvou dět. Žije a působí v Polsku v léčebných rezortech Spa, kde vybudoval tým terapeutů, kteří používají ATSI® a Zogu® v kombinaci s fyzioterapií.

Uchvácen fasciální anatomií jeho kroky vedly k zkoumání těchto tkání na tělech lidských dárců, kde pomocí ultrazvuku analyzoval pohyb, což vedlo k základům rozvoje ZOGA MOVEMENT PROJECT®.
Sloučením jógových asán, strukturální integrace a přesné manuální intervence vznikla tato metoda, která ovlivňuje prostorovou organizaci architektury v lidském těle.

Kromě svého autorského programu ZOGA®, Wojtek vyučuje strukturální integraci založenou na konceptu Anatomy Trains® , integraci jizev se svalovou povázkou (ScarWork®) podle konceptu Sharon Wheeler, klinickou aplikaci strukturální integrace se zaměřením na dět s neurologickými obtížemi, skoliózou nebo využití strukturálních přístupů v oblast podologie.

Aktvně se zapojuje do mnoha projektů zdravotní péče, jmenovitě Worldwide Exercise is Medicine nebo Walk for Health.
Pravidelný řečník v oblast fyzioterapie, manuální medicíny na konferencích nejen v Polsku, ale i v Evropě.

Dále je členem představenstva polské manuální asociace lékařů, která stanovuje standardy a směry vývoje v oblast manuální medicíny v Polsku.
Wojtek se také podílí na výzkumných projektech se zaměřením na pohyby fasciálních vrstev, jejichž cílem je reálné měření klinického vlivu strukturální integrace na strukturální změny v tkáních, které vznikly na základě manuální a pohybové intervence.

Jeho největší vášní je práce s lidským tělem a holistcký přístup k léčbě muskuloskeletálních poruch, které se snoubí s zájmem o anatomii a technikami manuální terapie na workshopech, které sám vyučuje.

 

Wojtek has been fascinated with movement, sports and bodywork all his life. He finished his degree in sport education and physiotherapy and he is also a board-certified ATSI (formerly KMI) structural integration practitioner. He has been practicing manual and yoga therapy last ten years, combining it also with myofascial therapy in the water. Happy father of two children, he lives and practices in Poland in a medical Spa where he has build a team of therapist who are using ATSI and zoga combined with physiotherapy. He has been fascinated with fascial anatomy exploring spatial tissue relationships on cadavers, using ultrasound and analysing movement what has been a base of developing ZOGA MOVEMENT PROJECT. Combination of Yoga asanas, Structural Integration and precise manual interventions have lead to a method that influences spatial organisation of human body architecture. Apart from ZOGA and Anatomy Trains Structural Integration programs Wojtek teaches also Scarwork of Sharon Wheeler some clinical applications of Structural Integration for Neurological Children, in Scoliosis or structural Approaches for foot specialists. He is involved in many health projects like Worldwide Exercise is Medicine or Walk for Health regular speaker on physiotherapy, manual medicine and movement conferences in Poland and Europe. He is in board of Directors in Polish Manual Medicine Association that is setting a standards and direction for development in manual medicine in Poland. Wojtek is involved in research projects focused on fascial layer movements and clinical influence of structural integration and measurements of structural changes created by manual and movement interventions. His biggest passion is bodywork and holistic approaches to the treatment of musculoskeletal disorders. He brings this passion combined with his interest in anatomy and manual therapy technique to the workshops he teaches.


10.09.2021 - 12.09.2021 PrahaVIENNA HOUSE Hotel Diplomat09:00-17:00Register
10.09.2021 - 12.09.2021
Praha
VIENNA HOUSE Hotel Diplomat
09:00-17:00