EN SK CZ

Fasciální remodelace

Tato lekce se zaměří na proces Fasciální remodelace (mechanotransdukce), její fyziologie a anatomie, času, který vyžaduje a hlavně, co Vy jakožto (zdravotní / pohyboví profesionálové) můžete udělat k tomu, abyste podpořili jejich růst, funkci, elasticitu, sílu v napětí schopnost zotavení.

Podíváme se na pohybové strategie, Zotavovací strategie, spánkové a výživové faktory, strategie zabývající se sezením vs. stáním v průběhu dne. Strategie, které umožní klientovi starat se sám o sebe v rámci jeho 168 hodin týdně tak, aby si vybudoval silný a robustní fasciální systém, který ho povede ke zdraví, vitalitě a odolnosti, které mu na oplátku umožní vice si užívat práce, života a sportu i ve vysokém věku.

Dr. Federico Luzi / EVIDENCE BASED FITNESS ACADEMY / 

24.05.2019 xxx-Přihlásit
01.09.2019 - 01.09.2019 Praha09:00-17:00Přihlásit