< !-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
EN CZ

KAATSU TRAINING- CERTIFICATION 

22.3. 2020, Praha

Naučte se používat KAATSU metodologii 

Jak KAATSU funguje : 

MODIFIKACE KREVNÍHO TOKU:

KAATSU bezpečně snižuje žilní průtok, což vede k tomu, že se krev v jednotlivých částech těla shromažďuje déle, než je obvyklé.
Během KAATSU aplikace se kapiláry prodlužují a rozšiřují, aby pomohly zlepšit cirkulaci a vaskulární elasticitu

KAATSU vede k produkci VEGF (vaskulárního endoteliálního růstového faktoru) a oxidu dusnatého v těle.
Oxid dusnatý umožňuje krevním cévám stahovat se a relaxovat a také reguluje zánětlivé buňky ve stěnách krevních cév.

Kyselina mléčná se hromadí ve svalu a způsobuje, že hypofýza vylučuje růstový hormon
Růstový hormon se vylučuje ve velkém množství a aktivuje metabolismus těla

KAATSU vytváří mírné stlačení na horní a dolní končetiny. Pneumatické  KAATSU Air Bands poskytují  opačnou význam  funkce  (tj. pomáhají udržet krev v končetinách, nikoli ven z končetin).

To spojuje končetiny s krví, která vede k sekvenci bezpečných a přirozených fyziologických reakcí v těle.

V případě toho školení máte možnost získat model KAATSU CYCLE zdarma

Misto : MOVE LAB Clinic, Lidická 766/1, Praha 5 


Lector: