< !-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
EN CZ
 

ANATOMY TRAINS in MOTION

13. - 15.11. 2020 Praha

 
Anatomy Trains in Motion kurz je plný funkční anatomie, informací o pohybu a praktickýchi aplikací, které nejen vypadají dobře na papíře, ale také dobře fungují v reálném životě. Jádrem kurzu jsou myofasciální meridiány. Pochopení integrální anatomie linií, fungování, smyslové vlastnosti a vztahy jsou neocenitelné pro čtení těla, vytvoření jasného pohybového záměru, plánování lekcí a výučování. Ano, myofasciální meridiány jsou mnohem víc než „linie“, které lze „překrýt“ za cvičení!
 
Základními prvky chůze, nebo jinak řečeno, nezbytné pohyby pro efektivní zapojení myofasciálních meridiánů při chůzi, jsou témata následujících 3 dnů. 
 
Celá teorie je „převedena“ do pohybu se spoustou cvičení, funkčních sekvencí a speciálně navrženou lekcí Anatomy Trains in Motion.
 
Pokud máte rádi integrální anatomii a chcete získat hluboké porozumění Anatomy Trains tělesného mapování skrz pohyb, je tento kurz určen právě vám.
 
Anatomy Trains Body Map (Anatomy Trains tělesné mapování)
V sekci Body Map budeme diskutovat o Anatomy Trains jako o praktickém průvodci pro učitele pohybu.
 
Myofascial Meridians in Motion (Myofasciální meridiány v pohybu)
První čtyři myofasciální meridiány jsou podrobně diskutovány a prozkoumány, včetně pažní a funkční linie. Rovněž je zahrnut přehled Hluboké přední linie (Deep Front Line) a praktických aplikací:
 
Povrchní zadní linie (Superficial Back Line.)
Zahrnuto: Zadní ramena.
Povrchní přední linie (Superficial Front Line)
Zahrnuto: Přední rameno.
Boční linie (Lateral Line)
Spirální Line (Spiral Line)
Zahrnuto: Funkční linie.
Hluboká přední linie (Deep Front Line)
 
Hlavní cíle jsou:
 
Znát myofasciální komponent každého meridiánu.
Zažití si každé linie v pohybu.
Poznání smyslových vlastností každého meridiánu. 
Schopnost rozpoznání jejich vlivu na posturální a pohybové vzorce.
Pochopení jejich vzájemného propojení. 
 
Základní struktura výuky je následující:
 
Každý meridián je prozkoumán pomocí specifické pohybové sequence.
Diskutuje se o myofasciální anatomii každého meridiánu s následnou praktickou aplikací.
Jsou diskutovány obecné posturální, pohybové a tréninkové aspekty.
 
Čtení těla
Čtení těla se točí kolem holistického posturálního a pohybového hodnocení. Vycvičujete oči, aby rozpoznávaly strukturální vztahy a odpovídající vzorce v myofasciálních meridiánech.
 
Základní události
Pro nejefektivnější zapojení linií je důležité kloubní zapojení při chůzi. Jinými slovy, základní akce usnadňují svobodu pohybu, která vám umožňuje snadnou chůzi; proto budou diskutovány v průběhu kurzu a začleněny do praxe.
 
Anatomy Trains in Motion Lekce
Kurz začíná a končí plynulou pohybovou rozcvičkou, které zahrnují cílevědomě uspořádaná cvičení, ve kterých:
 
Zaměření se na každý myofasciální meridián s jasným záměrem
Základní pohybové akce jsou vylepšeny.
Jsou zahrnuty myofasciální tréninkové techniky.
 

Cena:   549 EURO nebo 13 790 Kč 

zahrnuje: 

manual a certifikát.

překlad školení do ČJ 

malé občerstvení / káva, čaj / 

 

 

 


Lector:


13.11.2020 - 15.11.2020 Praha09:00-17:00Přihlásit
13.11.2020 - 15.11.2020
Praha
09:00-17:00